E-posta

kodlayancocukakademisi@gmail.com

Bu yazımda basit bir hesap makinesi uygulaması nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Öncelikle uygulamanın kapsamını belirlemek gereklidir. Amacımız kullanıcının seçmiş olduğu işlemi yerine getirecek bir uygulama yapmaktır. Bu işlemler basit matematiksel işlemler ve faktöriyel işlemidir. Kapsamı daha çok genişletilebilir. Faktöriyel hesaplamak için kendimiz özyinelemeli fonksiyon yazalım. Fonksiyon aşağıdaki gibidir:

def faktoriyel(x):

if x < 0:

print(“Faktöriyel negatif sayılar için tanımsızdır.”)

else:

if x == 0:

return 1

else:

return x * faktoriyel(x-1)

Yazmış olduğumuz fonksiyona 0, 5 ve -4 değerlerini vererek çıktıyı gözlemleyelim.

faktoriyel(0)

Çıktı: 1

faktoriyel(-4)

Çıktı: Faktöriyel negatif sayılar için tanımsızdır.

faktoriyel(5)

Çıktı: 120

Fonksiyon istediğimiz doğrultuda çalışmaktadır. Yazmış olduğumuz fonksiyonu uygulama içinde kullanacağız. Hesap makinesi uygulamamıza geçelim. Öncelikle kullanıcı uygulamayı sürekli olarak kullanacaktır. Bunun için izlenmesi gereken adım:

while True:

yapılacak işlemler

İlk adımımızı atmış bulunmaktayız. Kullanıcıya uygulama kapsamın da olan işlemleri gösterelim ve bir işlem seçmesini belirtelim.

islem = input(“1- Toplama\n2- Çıkarma\n3- Bölme\n4- Çarpma\n5- Faktöriyel\n6- Çıkış\nSeçim:”)

input() fonksiyonu kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan bir fonksiyondur. Alınan bilgi daha sonra islem adlı değişkene atanmıştır.

Daha sonra seçilen işleme göre kullanıcıyı yönlendirmek gereklidir. Bunun için koşullu ifadeleri kullanabiliriz(if-elif-else).

Eğer kullanıcı çıkış işlemini seçerse uygulamadan çıksın, diğer herhangi bir durum da uygulamaya devam etsin.

if islem == “6”:

break

else:

diger islemler…

Uygulamanın iskeleti yukarda belirttiğim gibidir. Sonraki adımımız yukarda tanımlanan özellikleri göz önünde tutarak uygulamayı tamamlamak olacaktır. Uygulama aşağıdaki gibidir:

from time import sleep # time modülü içindeki sleep fonksiyonunu kullanmak için çağırma işlemi gerçekleştirdik.

while True:

islem = input(“1- Toplama\n2- Çıkarma\n3- Bölme\n4- Çarpma\n5- Faktöriyel\n6- Çıkış\nSeçim:”)

if islem == “6”:

print(“Program kapatıldı”)

break

else:

if islem == “1”:

sayi1 = int(input(“Sayi Giriniz: “)) # int() yardımıyla alınan string bilgi integer tipine çevrilir.

sayi2 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

print(f”Toplama işlemi sonucu: {sayi1 + sayi2}”)

sleep(3) # çıktı verildikten 3 saniye sonra programın çalışmasına devam etmesini belirttik.

elif islem == “2”:

sayi1 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

sayi2 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

print(f”Çıkarma işlemi sonucu: {sayi1 – sayi2}”)

sleep(3)

elif islem == “3”:

sayi1 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

sayi2 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

print(f”Bölme işlemi sonucu: {sayi1 / sayi2}”)

sleep(3)

elif islem == “4”:

sayi1 = int(input(“Sayi Giriniz: “))

sayi2 = int(input(“Sayi Giriniz: “)) print(f”Çarpma işlemi sonucu: {sayi1*sayi2}”)

sleep(3)

elif islem == “5”:

sayi = int(input(“Sayi Giriniz: “))

print(f”Faktöriyel işlemi sonucu: {faktoriyel(sayi)}”)

sleep(3)

else: print(“Yanlış bir seçim işleminde bulundunuz.”)

sleep(3)

Kullanıcı etkileşim menüsü:

1- Toplama

2- Çıkarma

3- Bölme

4- Çarpma

5- Faktöriyel

6- Çıkış

Seçim: 2

Sayi Giriniz: 10

Sayi Giriniz: 5

Çıkarma işlemi sonucu: 5

1- Toplama

2- Çıkarma

3- Bölme

4- Çarpma

5- Faktöriyel

6- Çıkış

Seçim: 6

Program kapatıldı

Yukarda yazdığımız uygulamanın bazı adımları birbirini tekrar etmektedir. O yüzden bir kısmını kavramak diğer tüm adımları anlamaya vesile olacaktır. Bir başka yazımda görüşmek üzere 🙂

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir